Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa

   

ostatnia aktualizacja:
2015-06-26

WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY


Projekty unijne
 realizowane w szkole od 2006r.:Projekty unijne realizowane w roku szkolnym 2014/2015:


Projekt: Rozwój kwalifikacji w kształceniu zawodowym branży mechanicznej.
Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III ZST w B-stoku,  zawód – technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych.


w ramach programu
Leonardo da Vinci


Plan dojazdu do szkoły:
 

dogodne położenie blisko
dworców PKP i PKS


"Dziś się uczę - jutro pracuję"

Projekt "Człowiek najlepsza inwestycja" - POKL


 

 

 

PODRĘCZNIKI na rok szkolny 2015/2016

 

  OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY na rok szkolny 2015/2016

Elektroniczny system rekrutacji dla wszystkich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

  https://nabor.um.bialystok.pl/

DYSPONUJEMY WOLNYMI MIEJSCAMI w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 i Technikum Zawodowym Nr 9

Typy szkół i kierunki kształcenia w roku szkolnym 2015/2016

 

Terminy rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

 

 Wspólna inicjatywa Zespołu Szkół Technicznych z przedsiębiorcami. Szukamy chętnych do nauki i pracy w zawodach: kucharz, piekarz - z gwarancją zatrudnienia w PSS Społem Białystok, LECH Garmażeria Staropolska oraz ślusarz, blacharz samochodowy - w firmach SaMASZ i ASW Wojciula

 

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

SZYBKA INFORMACJA O TWOIM DZIECKU

Dziennik elektroniczny

https://dziennik.librus.pl/

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STOLARZ (KKZ)

INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM KKZ - pobierz plik

 

K U R S   K W A L I F I K A C Y J N Y

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU KWALIFIKACYJNEGO

Od września 2012 roku Zespól Szkół Technicznych w Białymstoku wraz z wprowadzeniem reformy szkolnictwa zawodowego wprowadza możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowej stolarz oraz technik technologii drewna w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego organizowanego w  Pracowni Zajęć Praktycznych.

Wymiar godzin oraz treści programowe kursu

Pobierz i wypełnij kwestionariusz osobowy

    

Informujemy, iż w roku 2011 Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa z powodzeniem zrealizował projekt pod nazwą "Zakup wyposażenia i remont pomieszczeń ZST w Białymstoku" o numerze WND-RPPD.06.01.00-20-045/10.

Celem projektu było zmodernizowanie wyposażenia dydaktycznego bazy szkoły w nowoczesne technologie informacyjne, co doprowadziło do podniesienia jakości i efektywności kształcenia pod kątem egzaminów zewnętrznych, przyczyniając się do zwiększenia popularności kształcenia zawodowego, podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, a przede wszystkim wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia.

Środki finansowe pozyskane przez szkołę w latach 2004/2005 z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu PHARE na łączną kwotę: 150 000 €

 

Szkoła uczestniczyła w projektach "Pracownie komputerowe dla szkół" i "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL 2004-2006). W ramach projektów w 2008 roku pracownia internetowa w sali 107 i Multimedialne Centrum Informacyjne zostało wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 75 195,60 zł.

Barbara Malejew http://malejew.w.interia.pl

 
wszystkie prawa zastrzeżone

szkola@zst.bialystok.pl Copyright © 2006-2015 Barbara Malejew & Artur Woroniecki
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21
tel. 85 742-12-13, fax 85 742-29-23