Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa

   

ostatnia aktualizacja:
2014-10-20

WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY


Projekty unijne
 realizowane w szkole od 2006r.:Projekty unijne realizowane w roku szkolnym 2014/2015

w ramach programu
Leonardo da Vinci


Plan dojazdu do szkoły:
 

dogodne położenie blisko
dworców PKP i PKS


"Dziś się uczę - jutro pracuję"

Projekt "Człowiek najlepsza inwestycja" - POKL


 

 

 

1 listopada 2014r.

WSZYSTKICH ŚWIETYCH

 

 

Dziennik elektroniczny

https://dziennik.librus.pl/

 

 

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:

zobacz naszą ofertę

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa
ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
tel. (85) 742 12 13
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

 
INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU MATURALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

 

PODRĘCZNIKI             w roku szkolnym 2014/2015

 

 


www.efs.gov.pl       

PROJEKT PWP JAKOŚĆ ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA


CEL PROJEKTU:
Podniesienie jakości i efektywności kształcenia Technikum Zawodowym Nr 9 w Białymstoku poprzez wdrożenie programów rozwojowych we współpracy z przedsiębiorcami i w toku współpracy międzynarodowej.

CZAS REALIZACJI:
1 WRZEŚNIA 2013 - 30 CZERWCA 2015

UCZESTNICY:
Uczniowie klas I-IV TZ Nr 9

 

 

 

K U R S   K W A L I F I K A C Y J N Y

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU KWALIFIKACYJNEGO III SEMESTR 2014-2015

Od września 2012 roku Zespól Szkół Technicznych w Białymstoku wraz z wprowadzeniem reformy szkolnictwa zawodowego wprowadza możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowej stolarz oraz technik technologii drewna w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego organizowanego w  Pracowni Zajęć Praktycznych.

Wymiar godzin oraz treści programowe kursu

Pobierz i wypełnij kwestionariusz osobowy


www.efs.gov.pl       
SZKOŁA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W Zespole Szkół Technicznych realizowany jest projekt "Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJE BIEŻĄCE

MŁODZIEŻ UZYSKUJE NOWE KWALIFIKACJE,
WYJEŻDŻA NA CIEKAWE TARGI I WYCIECZKI

Uczniowie zakwalifikowani do Projektu "Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2. "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" (przeczytaj więcej o projekcie

Elżbieta Krystyna Jamiołkowska - koordynator szkolny projektu
Renata Frankowska - koordynator szkolny projektu
Koordynatorzy udzielają również dodatkowych informacji.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie, gdyż Dobry zawód to pewna przyszłość!

Obejrzyj prezentację projektu:  http://zst.comlu.com/prezentacja_projektu__zst.ppt

 

    

Informujemy, iż w roku 2011 Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa z powodzeniem zrealizował projekt pod nazwą "Zakup wyposażenia i remont pomieszczeń ZST w Białymstoku" o numerze WND-RPPD.06.01.00-20-045/10.

Celem projektu było zmodernizowanie wyposażenia dydaktycznego bazy szkoły w nowoczesne technologie informacyjne, co doprowadziło do podniesienia jakości i efektywności kształcenia pod kątem egzaminów zewnętrznych, przyczyniając się do zwiększenia popularności kształcenia zawodowego, podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, a przede wszystkim wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia.

Środki finansowe pozyskane przez szkołę w latach 2004/2005 z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu PHARE na łączną kwotę: 150 000 €

 

Szkoła uczestniczyła w projektach "Pracownie komputerowe dla szkół" i "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL 2004-2006). W ramach projektów w 2008 roku pracownia internetowa w sali 107 i Multimedialne Centrum Informacyjne zostało wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 75 195,60 zł.

Barbara Malejew http://malejew.w.interia.pl

 
wszystkie prawa zastrzeżone

szkola@zst.bialystok.pl Copyright © 2006-2014 Barbara Malejew & Artur Woroniecki
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21
tel. 85 742-12-13, fax 85 742-29-23