Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa

   

ostatnia aktualizacja:
2016-01-12

WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY


Projekty unijne
 realizowane w szkole od 2006r.:Projekty unijne realizowane w roku szkolnym 2014/2015:


Projekt: Rozwój kwalifikacji w kształceniu zawodowym branży mechanicznej.
Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III ZST w B-stoku,  zawód – technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych.


Projekt:
Blizej europejskiego rynku pracy.
Staze zawodowe dla uczniów ZST w Bialymstoku.


w ramach programu
Leonardo da Vinci


Plan dojazdu do szkoły:
 

dogodne położenie blisko
dworców PKP i PKS


"Dziś się uczę - jutro pracuję"

Projekt "Człowiek najlepsza inwestycja" - POKL


 

 

 
Fundusz Stypendialny ZST – PROGRES

Miło nam poinformować wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku o powołaniu Funduszu Stypendialnego ZST – PROGRES. Jest to wspólna inicjatywa ZST, przedsiębiorców i stowarzyszenia Progres. Jej celem jest wsparcie finansowe uzdolnionych i wyróżniających się uczniów naszej szkoły oraz promocja kształcenia zawodowego.
Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. są uczniami Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku;
 2. posiadają rekomendacje wychowawcy;
 3. uzyskują dobre wyniki w nauce:
 • z wybranych przedmiotów zawodowych są uczniami wyróżniającymi się,
 • z pozostałych przedmiotów uzyskują oceny pozytywne.

  lub

  wykazują się talentem i rozwijają ten talent.

  Pierwszy nabór wniosków stypendialnych rozpoczynamy już w poniedziałek
  18 stycznia 2016 roku.

  Wniosek stypendialny i szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium ufundowane przez podlaskich przedsiębiorców znajdziecie poniżej oraz w zakładce Aktualności.

  Wnioski można składać do 29 stycznia 2016 roku w sekretariacie szkoły.

  Zostań najlepszym!!!


  DOKUMENTY DO POBRANIA:

   


 • "Pozyskać ucznia - w przyszłości pracownika" - inicjatywa Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku (dawna Metalowo-Drzewna) i czołowych firm branży: drzewnej, gastronomicznej i mechanicznej na rynku podlaskim. W ramach tej inicjatywy ZST oraz przedsiębiorcy rozpoczęli cykl spotkań warsztatowych skierowanych do uczniów klas trzecich gimnazjum i ich rodziców. Dzięki takim spotkaniom gimnazjaliści poszerzają swoją wiedzę o zawodach, poznają potrzeby lokalnego rynku pracy, oferty przedsiębiorców oraz korzyści wynikające z kształcenia zawodowego. Jednym z elementów projektu jest możliwość praktycznego zetknięcia się z zawodem. Uczniowie pod okiem nauczycieli zawodu próbują własnych sił na stoiskach warsztatowych, np. wykonując drewniany piórnik z przygotowanych elementów (branża drzewna), komponując zdrowe przekąski – koreczki (branża gastronomiczna), czy też składając mini radio samochodowe (branża mechaniczna). ZST jest też organizatorem wycieczek programowych do firm partnerskich.

  zobacz więcej zobacz więcej

   
  "Wkręć się w zawód"

  - konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów

  regulamin konkursu "Wkręć się w zawód"Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku organizuje Konkurs „Wkręć się w zawód”. Do udziału zapraszamy uczniów gimnazjów z Białegostoku oraz całego województwa podlaskiego.

  Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

  Poznając różne zawody, młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie filmu wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

  Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu przedstawiającego wybrany zawód, zgodnie z kierunkami kształcenia w ZST. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

  Prace z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres:

  Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa
  ul. Stołeczna 21
  15-879 Białystok
  "Wkręć się w zawód"

  Do pobrania: formularz zgłoszeniowy i regulamin Konkursu

   

  • 1929 - Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa
  • 1947 - Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
  • 1950 - Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa Nr 1
  • 1951 - Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa
  • 1952 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa CUSZ
  • 1957 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  • 1976 - Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych
  • 1998 - Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych im. gen. Władysława Andersa
  • 2009 - Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa

   

   

  KONFERENCJA ph. „Koniec wojny – nowe zniewolenie”

  zdjęcia z konferencjiPo zakończeniu spotkania w budynku ZST dnia 9 września 2015r., pani Anna Maria Anders udała się na zorganizowana przez naszą szkołę konferencję popularyzującą wiedzę na temat gen. Władysława Andersa i bitwy o Monte Cassino ph. „Koniec wojny – nowe zniewolenie”. Spotkanie miało miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Na konferencji gościliśmy m.in. panią Wiesławę Ćwiklińską - Podlaskiego Wicekuratora Oświaty, panią Agnieszkę Rzeszewską Przewodniczącą Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta Białystok, panią Barbarę Bojaryn-Kazberuk Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, księdza Prałata Tadeusza Żdanuka, księdza doktora Romana Płońskiego, doktora Marcina Markiewicza z IPN oraz prof. Wojciecha Śleszyńskiego z Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Po powitaniu gości przez dyrektora ZST Tadeusza Halickiego doktor Marcin Markiewicz z IPN wygłosił wykład "Białystok-region-lipiec 1944". Następnie zaprezentowano fragmenty filmu pt.: „Wielka droga” w reżyserii Michała Waszyńskiego. Jest to jedyny na świecie film dotyczący udziału polskich wojsk w kampanii na froncie włoskim, pokazujący prawdziwe losy Polaków podczas II wojny światowej. Zapomniana perła kinematografii polskiej. Należy nadmienić, że główną rolę kobiecą gra Irena Anders- żona generała Andersa.

   

  Spotkanie z panią Anną Marią Anders, córką naszego patrona

  galeria zdjęć "Polskość w sercach i umysłach naszej młodzieży" to słowa gen. Władysława Andersa, które na co dzień towarzyszą społeczności naszej szkoły. Maksyma ta stała się również mottem spotkania z córką naszego patrona Panią Anną Marią Anders.

  09 września 2015 roku Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku odwiedził znamienity gość Anna Maria Anders, córka naszego patrona. Annie Marii Anders towarzyszył dyrektor generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego Gniewomir Rokosz-Kuczyński oraz dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, przyjaciel ZST Anna Kiryluk. Na spotkanie przybyło wielu gości, m. in. Pan Tadeusz Chwiedź Prezes Związku Sybiraków Zarządu Głównego Oddziału w Białymstoku, Pani Agnieszka Markiewicz-Cybulska Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku, Pan Czesław Chociej Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Białystok, Pan Zdzisław Tabor Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Podlaski Zarząd Wojewódzki w Białymstoku, Pan Bogdan Topór Prezes Zarządu Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Oddziału w Białymstoku, Pan Jerzy Bołtuć Prezes Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, Pan Waldemar Kiljanek Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Białymstoku, przedstawiciele szkół Podlaskiej Rodziny Szkół imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino oraz delegacje szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Białegostoku.

   

   

  DZIENNIK ELEKTRONICZNY

  SZYBKA INFORMACJA O TWOIM DZIECKU

  Dziennik elektroniczny

  https://synergia.librus.pl/

  ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

  INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

   


  Kurs kwalifikacyjny

    K U R S   K W A L I F I K A C Y J N Y

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU KWALIFIKACYJNEGO
  semestr II i III

  Od września 2012 roku Zespól Szkół Technicznych w Białymstoku wraz z wprowadzeniem reformy szkolnictwa zawodowego wprowadza możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowej stolarz oraz technik technologii drewna w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego organizowanego w  Pracowni Zajęć Praktycznych.

  Wymiar godzin oraz treści programowe kursu

  Pobierz i wypełnij kwestionariusz osobowy

      

  Informujemy, iż w roku 2011 Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa z powodzeniem zrealizował projekt pod nazwą "Zakup wyposażenia i remont pomieszczeń ZST w Białymstoku" o numerze WND-RPPD.06.01.00-20-045/10.

  Celem projektu było zmodernizowanie wyposażenia dydaktycznego bazy szkoły w nowoczesne technologie informacyjne, co doprowadziło do podniesienia jakości i efektywności kształcenia pod kątem egzaminów zewnętrznych, przyczyniając się do zwiększenia popularności kształcenia zawodowego, podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, a przede wszystkim wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia.

  Środki finansowe pozyskane przez szkołę w latach 2004/2005 z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu PHARE na łączną kwotę: 150 000 €

   

  Szkoła uczestniczyła w projektach "Pracownie komputerowe dla szkół" i "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL 2004-2006). W ramach projektów w 2008 roku pracownia internetowa w sali 107 i Multimedialne Centrum Informacyjne zostało wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 75 195,60 zł.

   

   
  wszystkie prawa zastrzeżone

  szkola@zst.bialystok.pl Copyright © 2006-2015 Barbara Malejew & Joanna Woroniecka
  Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21
  tel. 85 742-12-13, fax 85 742-29-23