Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa

   

ostatnia aktualizacja:
2016-05-17

WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY


Projekty unijne
 realizowane w szkole od 2006r.:Projekty unijne realizowane w roku szkolnym 2014/2015:


Projekt: Rozwój kwalifikacji w kształceniu zawodowym branży mechanicznej.
Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III ZST w B-stoku,  zawód – technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych.


Projekt:
Blizej europejskiego rynku pracy.
Staze zawodowe dla uczniów ZST w Bialymstoku.


w ramach programu
Leonardo da Vinci


Plan dojazdu do szkoły:
 

dogodne położenie blisko
dworców PKP i PKS


"Dziś się uczę - jutro pracuję"

Projekt "Człowiek najlepsza inwestycja" - POKL


 

 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej:

https://nabor.pcss.pl/bialystok/

https://nabor.pcss.pl/bialystok/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

https://nabor.pcss.pl/bialystok/szkolaponadgimnazjalna/nabor/
?service=external/eduHighInfo:SchoolGroupDetails&sp=100
- oferta edukacyjna naszej szkoły

Kliknij jeden z linków, żeby się zarejestrować lub pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Wypełniony wniosek (podanie) złóż w sekretariacie naszej szkoły. Pani sekretarka zarejestruje Twój wniosek w systemie rekrutacji oświatowej. Nasza oferta:

Technikum Zawodowe Nr 9

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii drewna
 • technik pojazdów samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

 • operator obrabiarek skrawających
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • piekarz
 • kucharz
 • stolarz

 • 1929 - Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa
 • 1947 - Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
 • 1950 - Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa Nr 1
 • 1951 - Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa
 • 1952 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa CUSZ
 • 1957 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
 • 1976 - Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych
 • 1998 - Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych im. gen. Władysława Andersa
 • 2009 - Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych - czerwiec 2016r.

 

Matura za rok, ale my już poważnie o niej myślimy…..

2 marca 2016r. uczniowie klasy 3Tg wzięli udział w Centrum Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ulicy Kościelnej w warsztatach zorganizowanych przez panią Marię Bartnicką z MODM w B-stoku oraz p.Urszulę Jurkowską z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w B-stoku pod hasłem „Matura ustna w realizacyjnej praktyce przygotowującej do egzaminu wewnętrznego - wypowiedzi uczniowskie”. 

Trzej uczniowie klas drugich zaprezentowali tematy z matury ustnej z ubiegłego roku.

1. Jak przestawiana jest historia Polski w różnych tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem".
2. W jaki sposób autorzy ukazują swój stosunek do ojczyzny? Odwołaj się do różnych tekstów kultury
3. Zapożyczenia z języka angielskiego. Czy mogą stanowić zagrożenie dla ojczystego języka? Odnieś się do przykładów i tekstów kultury

Wypowiedzi uczniów nie tylko były poprawnie opracowane, ale przede wszystkim ukazywały wiele chwytów retorycznych. 
Skorzystamy na tym z pewnością i jeszcze z większą uwagą będziemy przygotowywać się do egzaminu, bo „… już za rok matura”.

Elżbieta Jamiołkowska

 

23 maja 2016r. wycieczka historyczno-przyrodnicza

do pobrania: Wycieczka_Osowiec.pdf

Zapisy u pana Krzysztofa Pogorzelskiego - nauczyciela historii

 

9 czerwca 2016r. wycieczka historyczna-Supraśl

do pobrania: Wycieczka_Suprasl.pdf

Zapisy u pana Krzysztofa Pogorzelskiego - nauczyciela historii

 

 

 

24 lutego 2016r. - INAUGURACJA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO ZST- PROGRES

„Wiedza i doświadczenie, umiejętności i predyspozycje 
oraz pasja do wykonywanego zawodu to klucz do sukcesu 
na współczesnym rynku pracy.”

Słowa te doskonale oddają ideę, która przyświecała twórcom Funduszu Stypendialnego ZST-PROGRES. Projekt ZST-Progres został zrealizowany w porozumieniu z Przedsiębiorcami i Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych Progres.

24 lutego 2016 roku o godzinie 11.00 w naszej szkole miała miejsce uroczysta inauguracja Funduszu Stypendialnego ZST-PROGRES, podczas której wręczono stypendia finansowe o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się i uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Gościem honorowym gali był Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas:

Rafał Rudnicki - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, 
Agnieszka Małgorzata Rzeszewska - Przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta i Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Białymstoku, 
Paweł Myszkowski - wiceprzewodniczący Komisja Edukacji i Wychowania Rady Miasta Białystok,
Katarzyna Todorczuk - Radna Rady Miasta Białystok, 
Jacek Krzysztof Chańko - Radny Rady Miasta Białystok, 
Tomasz Janczyło - Radny Rady Miasta i Prezes Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty w Białymstoku, 
Franciszek Górski - p.o. Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 
Ksiądz Prałat Tadeusz Żdanuk - Proboszcz Parafii św. Rocha w Białymstoku, 
Ksiądz Roman Płoński - reprezentujący Proboszcza Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, 
Maria Mieszalska – Goroszkiewicz - Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku, 
Andrzej Uścinowicz - Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku.

Poza tym w naszej gali wzięli udział Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z Białegostoku m.in.: Izabela Popławska - Dyrektor Zespół Szkół Zawodowych nr 5, Krzysztof Czerech - z-ca dyr. ds. Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, Mariusz Pęza - Dyrektor Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi, Maria Jolanta Korzeniecka - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, Jolanta Górska - Dyrektor PGnr1, Edyta Haraburda - Dyrektor PG nr 2, Bolesław Korobczak - Dyrektor PG nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Maria Pawełko - Dyrektor PG nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Wiesław Paniczko - Dyrektor PG nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Urszula Sztabelska-Kopa - Dyrektor PG nr 7, Henryk Paliwoda - Dyrektor PG nr 11, Lech Kozłowski - Dyrektor PG nr 13, Barbara Stankiewicz - Dyrektor PG nr 16, Piotr Górski - Dyrektor PG nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi, Dariusz Mierzyński - Dyrektor PG nr 18, Elżbieta Rogowska - Dyrektor PG nr 20, Anna Dec - Dyrektor PG nr 29, Elżbieta Dziemiańczuk - Dyrektor PG nr 30, Anna Rogowska Dyrektor - PG nr 31.

Fundatorami stypendiów są czołowi podlascy przedsiębiorcy z trzech branż:

 • drzewnej: Fabryka Mebli Forte, firma Komandor, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Lambud, firma Renggli
 • gastronomicznej: Hotel Podlasie, HASS Wasiluk, Lech Garmażeria Staropolska, firma Pan Bochenek, Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem”
 • mechaniczno-samochodowej: ASW Wojciula Autoryzowany Dealer Citroen i Peugeot w Białymstoku, SaMasz, Wasilewski i Syn Autoryzowany Dealer Nissana.

Wszyscy przedsiębiorcy oraz Pan Prezydent otrzymali od Dyrekcji ZST na pamiątkę przedsięwzięcia sówki wykonane przez naszych uczniów - symbol Funduszu Stypendialnego ZST- PROGRES.
Stypendia dziewiętnastu uczniom naszej szkoły wręczyli przedstawiciele firm i Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który powiedział, że „celem programu jest popularyzowanie oraz promowanie kształcenia zawodowego i współpracy ze środowiskiem lokalnych przedsiębiorców. Dzięki temu młodzi pracownicy będą lepiej wykształceni, a już dziś mają okazję poznać białostockich przedsiębiorców, swoich przyszłych pracodawców.”
Aby otrzymać stypendium, należało posiadać rekomendację wychowawcy, mieć dobre wyniki w nauce i wyróżniać się z wybranych przedmiotów zawodowych.

Stypendium otrzymali następujący uczniowie :
* Sebastian Kopczewski – uczeń kl. 2
* Andrzej Aniśko – uczeń kl. 1
* Mateusz Leoniuk – uczeń kl. 1
* Alan Gajdowski – uczeń kl. 2
* Radosław Śliwonik – uczeń kl. 3
* Sebastian Winsko – uczeń kl. 2
* Justyna Puzan – uczennica kl. 4
* Izabela Ciborowska – uczennica kl. 1
* Paulina Woźniak – uczennica kl. 2
* Marlena Krzywicka – uczennica kl. 4
* Elżbieta Mankiewicz – uczennica kl. 3
* Karolina Płońska – uczennica kl. 3
* Michał Jakowuk – uczeń kl. 2
* Marcin Sakowicz – uczeń kl. 3
* Łukasz Żak – uczeń kl. 2
* Mateusz Wilczewski – uczeń kl. 4
* Dawid Jabłoński – uczeń kl. 4
* Krzysztof Gorodowienko – uczeń kl. 1
* Andrzej Iwanowicz – uczeń kl. 4

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

INAUGURACJA_FUNDUSZU_STYPENDIALNEGO_ZST.doc - pobierz informacje

zdjęcia z inauguracji

Zobacz także relację z gali wręczenia stypendiów na:

http://bialystok.tvp.pl/24161433/24022016-godz2145

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/stypendia
-w-programie-zst-progres-przyznane.html

http://bialystok.naszemiasto.pl/artykul/ruszyl-program-stypendiow-
w-zst-firmy-stawiaja-na-zdolnych,3658650,artgal,t,id,tm.html

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/131352

http://www.bialystok.jard.pl/news/
stypendia+dla+uczniow+od+przedsiebiorcow-12048.html

 


"Pozyskać ucznia - w przyszłości pracownika" - inicjatywa Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku (dawna Metalowo-Drzewna) i czołowych firm branży: drzewnej, gastronomicznej i mechanicznej na rynku podlaskim. W ramach tej inicjatywy ZST oraz przedsiębiorcy rozpoczęli cykl spotkań warsztatowych skierowanych do uczniów klas trzecich gimnazjum i ich rodziców. Dzięki takim spotkaniom gimnazjaliści poszerzają swoją wiedzę o zawodach, poznają potrzeby lokalnego rynku pracy, oferty przedsiębiorców oraz korzyści wynikające z kształcenia zawodowego. Jednym z elementów projektu jest możliwość praktycznego zetknięcia się z zawodem. Uczniowie pod okiem nauczycieli zawodu próbują własnych sił na stoiskach warsztatowych, np. wykonując drewniany piórnik z przygotowanych elementów (branża drzewna), komponując zdrowe przekąski – koreczki (branża gastronomiczna), czy też składając mini radio samochodowe (branża mechaniczna). ZST jest też organizatorem wycieczek programowych do firm partnerskich.

zobacz więcej zobacz więcej

 
"Wkręć się w zawód"

- konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów

regulamin konkursu "Wkręć się w zawód"Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku organizuje Konkurs „Wkręć się w zawód”. Do udziału zapraszamy uczniów gimnazjów z Białegostoku oraz całego województwa podlaskiego.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

Poznając różne zawody, młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie filmu wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu przedstawiającego wybrany zawód, zgodnie z kierunkami kształcenia w ZST. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Prace z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres:

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa
ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
"Wkręć się w zawód"

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy i regulamin Konkursu

 

 

           

W dniach 8÷10 września 2016r. w Białymstoku odbędzie się X Sejmik Szkół Karpackich pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Białymstoku, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zjazdy są okazją, aby szkoły współpracujące w ramach Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino mogły się nie tylko spotkać, ale również popularyzować i rozszerzać wśród dzieci i młodzieży wiedzę na temat walk o wolność i suwerenność Ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa.

W związku z wyżej wymienionym wydarzeniem Zespół Szkół Technicznych im. generała Władysława Andersa w Białymstoku organizuje konkurs literacki i plastyczny dla wszystkich etapów edukacyjnych, który został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.

Dokumenty do pobrania:

 

 

KONFERENCJA ph. „Koniec wojny – nowe zniewolenie”

zdjęcia z konferencjiPo zakończeniu spotkania w budynku ZST dnia 9 września 2015r., pani Anna Maria Anders udała się na zorganizowana przez naszą szkołę konferencję popularyzującą wiedzę na temat gen. Władysława Andersa i bitwy o Monte Cassino ph. „Koniec wojny – nowe zniewolenie”. Spotkanie miało miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Na konferencji gościliśmy m.in. panią Wiesławę Ćwiklińską - Podlaskiego Wicekuratora Oświaty, panią Agnieszkę Rzeszewską Przewodniczącą Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta Białystok, panią Barbarę Bojaryn-Kazberuk Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, księdza Prałata Tadeusza Żdanuka, księdza doktora Romana Płońskiego, doktora Marcina Markiewicza z IPN oraz prof. Wojciecha Śleszyńskiego z Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Po powitaniu gości przez dyrektora ZST Tadeusza Halickiego doktor Marcin Markiewicz z IPN wygłosił wykład "Białystok-region-lipiec 1944". Następnie zaprezentowano fragmenty filmu pt.: „Wielka droga” w reżyserii Michała Waszyńskiego. Jest to jedyny na świecie film dotyczący udziału polskich wojsk w kampanii na froncie włoskim, pokazujący prawdziwe losy Polaków podczas II wojny światowej. Zapomniana perła kinematografii polskiej. Należy nadmienić, że główną rolę kobiecą gra Irena Anders- żona generała Andersa.

 

Spotkanie z panią Anną Marią Anders, córką naszego patrona

galeria zdjęć "Polskość w sercach i umysłach naszej młodzieży" to słowa gen. Władysława Andersa, które na co dzień towarzyszą społeczności naszej szkoły. Maksyma ta stała się również mottem spotkania z córką naszego patrona Panią Anną Marią Anders.

09 września 2015 roku Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku odwiedził znamienity gość Anna Maria Anders, córka naszego patrona. Annie Marii Anders towarzyszył dyrektor generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego Gniewomir Rokosz-Kuczyński oraz dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, przyjaciel ZST Anna Kiryluk. Na spotkanie przybyło wielu gości, m. in. Pan Tadeusz Chwiedź Prezes Związku Sybiraków Zarządu Głównego Oddziału w Białymstoku, Pani Agnieszka Markiewicz-Cybulska Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku, Pan Czesław Chociej Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Białystok, Pan Zdzisław Tabor Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Podlaski Zarząd Wojewódzki w Białymstoku, Pan Bogdan Topór Prezes Zarządu Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Oddziału w Białymstoku, Pan Jerzy Bołtuć Prezes Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, Pan Waldemar Kiljanek Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Białymstoku, przedstawiciele szkół Podlaskiej Rodziny Szkół imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino oraz delegacje szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Białegostoku.

 

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

SZYBKA INFORMACJA O TWOIM DZIECKU

Dziennik elektroniczny

https://synergia.librus.pl/

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 


Kurs kwalifikacyjny

  K U R S   K W A L I F I K A C Y J N Y

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU KWALIFIKACYJNEGO
semestr II i III

Od września 2012 roku Zespól Szkół Technicznych w Białymstoku wraz z wprowadzeniem reformy szkolnictwa zawodowego wprowadza możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowej stolarz oraz technik technologii drewna w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego organizowanego w  Pracowni Zajęć Praktycznych.

Wymiar godzin oraz treści programowe kursu

Pobierz i wypełnij kwestionariusz osobowy

Regulamin Organizacji Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. gen Wł. Andersa w Białymstoku

Kwalifikacja – A.13 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

    

Informujemy, iż w roku 2011 Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa z powodzeniem zrealizował projekt pod nazwą "Zakup wyposażenia i remont pomieszczeń ZST w Białymstoku" o numerze WND-RPPD.06.01.00-20-045/10.

Celem projektu było zmodernizowanie wyposażenia dydaktycznego bazy szkoły w nowoczesne technologie informacyjne, co doprowadziło do podniesienia jakości i efektywności kształcenia pod kątem egzaminów zewnętrznych, przyczyniając się do zwiększenia popularności kształcenia zawodowego, podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, a przede wszystkim wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia.

Środki finansowe pozyskane przez szkołę w latach 2004/2005 z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu PHARE na łączną kwotę: 150 000 €

 

Szkoła uczestniczyła w projektach "Pracownie komputerowe dla szkół" i "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL 2004-2006). W ramach projektów w 2008 roku pracownia internetowa w sali 107 i Multimedialne Centrum Informacyjne zostało wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 75 195,60 zł.

 

 
wszystkie prawa zastrzeżone

szkola@zst.bialystok.pl Copyright © 2006-2016 Barbara Malejew & Joanna Woroniecka
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21
tel. 85 742-12-13, fax 85 742-29-23